Girofoc fa un pas més en el seu compromís amb els seus clients obtenint la ISO 9001. Aquesta norma recull els requisits a seguir per una empresa per tal de certificar el seu sistema d’assegurament de la qualitat. L’Organització Internacional de Normalització (ISO), és un organisme dedicat a la normalització de processos productius, productes i serveis. Una de les seves línies d’acció és la promoció de la qualitat en l’empresa, mitjançant el seguiment de normes reconegudes internacionalment. Una part important són les normes ISO 9000 centrades en l’assoliment de nivells de qualitat orientats cap a la satisfacció del client.

Certificat ISO 9001:2015 — Veure
Política Qualitat Girofoc — Veure